Školní úspěšnost

Katedra psychologie PedF UK

Výsledky a výstupy

Výzkum zahrnuje několik dílčích studií. Jejich výsledky budou zveřejňovány průběžně. Celkové výsledky projektu budou zveřejněny na konci roku 2023.

Jaké výstupy byly v projektu plánovány?

  • Kniha
  • Odborné články v recenzovaných časopisech
  • Popularizační články v časopisech pro vyučující a rodiče
  • Souhrnná zpráva pro MŠMT
  • Metodika integrace výsledků do přípravy učitelů
  • Příspěvky na odborných konferencích
  • Zprávy v běžných médiích
Články pro vyučující v ZŠ

Smetáčková, I. (2022). Funkce známek na počátku školní docházky. Komenský. Dostupné z: https://www.ped.muni.cz/komensky/clanky/funkce-znamkovani-na-zacatku-skolni-dochazky

Štefánková, Z., Páchová, A. & Bílková, Z. (2023) Jak si vedou děti s odkladem školní docházky po nástupu do školy ve srovnání se svými vrstevníky? Školní poradenství v praxi.

Smetáčková, I. & Štech, S. (2021). Žáci se SVP v době jarního uzavření škol: rodičovský pohled. Školní poradenství v praxi.

Smetáčková, I. (2021). Distanční výuka v minulém školním roce z pohledu druháčků. Řízení školy.

Smetáčková, I. & Stará, J. (2022). V čem se liší školně úspěšné a neúspěšné děti? Třídní učitel.

Články v odborných časopisech

Smetáčková, I., Stará, J. & Chytrý, V. (2023). Školní neúspěšnost na počátku školní docházky z učitelského pohledu. Studia Pedagogica.

Smetackova, I. & Stech, S. (2021). The first wave of the COVID-19 pandemic in primary schools in the Czech Republic: Parental perspectives. European Journal of Education, 56 (3), 1-14. DOI: 10.1111/ejed.12478

Smetáčková, I. & Švamberk Šauerová, M. (2022). Accuracy of pupil´s self-assesment. EduPort, 2 (6). Dostupné z: https://eduport.pf.ujep.cz/artkey/edp-202202-0004_accuracy-of-pupils-self-assessment.php