Školní úspěšnost

Katedra psychologie PedF UK

Výsledky a výstupy

Výzkum zahrnuje několik dílčích studií. Jejich výsledky budou zveřejňovány průběžně. Celkové výsledky projektu budou zveřejněny v podobě knihy v zimě 2022.

Jaké výstupy plánujeme?

  • Kniha
  • Odborné články v recenzovaných časopisech
  • Popularizační články v časopisech pro vyučující a rodiče
  • Souhrnná zpráva pro MŠMT
  • Metodika integrace výsledků do přípravy učitelů
  • Příspěvky na odborných konferencích
  • Zprávy v běžných médiích