Školní úspěšnost

Katedra psychologie PedF UK

Informace pro zapojené
rodiče a děti

Vážení rodiče,
děkujeme, že jste souhlasili se zapojením do výzkumu. Výzkum se uskutečňuje ve 30 třídách v období podzim 2020 až červen 2022. Na začátku a na konci tohoto období jsou fáze intenzivního sběru dat. V nich budeme Vašim dětem zadávat testy a Vás budeme žádat o vyplnění dotazníku. První fáze sběru dat probíhá od listopadu 2020 do února 2021. V tomto období budeme sbírat informace od vyučujících, od Vás a od dětí.

Testování dětí

Po domluvě s vyučujícími navštívíme třídu a zadáme dětem několik testů, konkrétně:

  • dotazník hodnocení distanční výuky
  • dotazník postojů ke škole
  • didaktický test z českého jazyka
  • didaktický test z matematiky
  • kognitivní testy (logické myšlení, pozornost, analogie, paměť)

Testy pro děti zaberou zhruba 1 vyučovací hodinu a poté individuální rozhovor v rozsahu 6 minut. Testy bývají pro děti zajímavé a zábavné. Snažíme se navodit příjemnou, nesoutěživou atmosféru. Pro děti tedy zadání nepředstavuje žádný stres.
Jako poděkování za účast dětem dáváme malý dárek – tužku a gumu

Výsledky všech uvedených testů a dotazníků budou použity pouze pro výzkumné účely. Pokud budete mít zájem, můžeme výsledky vašeho dítěte poskytnout na vyžádání Vám. Vyučující výsledky Vašeho dítěte neobdrží, s výjimkou didaktických testů.

Dotazník pro rodiče

VProstřednictvím vyučujících zašleme Vám, rodičům, prosbu o vyplnění rodičovského dotazníku. Dotazník se ptá na informace týkající se Vašeho dítěte a jeho školní docházky, v menší míře také Vaší rodiny. Jedná se o informace, které jsou nezbytné proto, abychom zjistili, jaké faktory pomáhají dětem dosahovat školních úspěchů.

V dotazníku se ptáme na jméno dítěte z toho důvodu, aby bylo možné Vaše odpovědi propojit s údaji z žákovských testů a dotazníků. Jakmile budou datové matice spojeny, dojde k vymazání jmen a jejich nahrazení číselnými kódy. Veškeré další zpracování dat bude probíhat anonymizovaně. To znamená pod číselným kódem, jehož propojení se jmény zná pouze nejužší výzkumný tým. Na bezpečnost při zpracování dat  klademe velký důraz.

Další sběr dat

Od jara 2021 budeme občas navštěvovat výuku v jednotlivých třídách a pozorovat ji. Naše pozornost bude zaměřena primárně na vyučující a jejich pedagogické postupy. Pokud se v této době ukáže určité téma jako důležité, dovolíme si poslat Vám zprávu a případně prosbu o stručné vyjádření.

Na konci třetího ročníku se uskuteční druhá fáze sběru dat. O jejím obsahu Vás budeme informovat. Ještě jednou vám děkujeme za spolupráci na výzkumu. Věříme, že Vaše zapojení pomůže dál zvyšovat kvalitu vzdělávání na 1. stupni základních škol.

Máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte se prosím na nás obrátit. Velice rádi Vám je zodpovíme.