Školní úspěšnost

Katedra psychologie PedF UK

Informace pro zapojené školy

Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé,

Vážené ředitelky a vážení ředitelé,

děkujeme vám za zapojení do výzkumu příčin školní neúspěšnosti.

Výzkum probíhá ve 30 třídách v období podzim 2020 až červen 2022. Na začátku a na konci tohoto období jsou fáze intenzivního sběru dat.

První fáze sběru dat probíhá od listopadu 2020 do února 2021. V tomto období budeme sbírat informace od Vás, dětí ve Vašich třídách a jejich rodičů.

Data od vyučujících

V tomto období Vás budeme žádat o dva rozhovory (úvodní a kazuistický). Dále Vás budeme žádat o vyplnění dotazníku s hodnocením školních charakteristik jednotlivých žáků a žákyň Vaší třídy. Dotazník můžete vyplnit online nebo v souboru excel.

Data od dětí

Po domluvě s Vámi navštívíme třídu a zadáme dětem několik testů, konkrétně:

  • dotazník hodnocení distanční výuky
  • dotazník postojů ke škole
  • didaktický test z českého jazyka
  • didaktický test z matematiky
  • kognitivní testy (logické myšlení, pozornost, analogie, paměť)

Testy pro děti zaberou zhruba 1 vyučovací hodinu a poté individuální rozhovor v rozsahu 6 minut. Testy bývají pro děti zajímavé a zábavné. Snažíme se navodit příjemnou, nesoutěživou atmosféru. Pro děti tedy zadání nepředstavuje žádný stres.

 

 

Jako poděkování za účast dětem dáváme malý dárek – tužku a gumu.

Výsledky všech uvedených testů a dotazníků budou použity pouze pro výzkumné účely. Vyučujícím můžeme poskytnout individuální výsledky žáků v didaktických testech. Nikoli však v ostatních testech – v nich můžeme připravit pouze souhrnnou zprávu za celou třídu v porovnání s výsledky ostatních zúčastněných tříd.

Data od rodičů

Rodiče žáků a žákyň bychom rádi Vaším prostřednictvím požádali o vyplnění rodičovského dotazníku.

V první fázi sběru dat pracujeme se jmény dětí – jsou uváděny na všech testech a dotaznících. Je to nutné kvůli propojení datových souborů. Jakmile se matice spojí, jména budou vymazána a nahrazena číselnými kódy. Veškeré další zpracování dat bude probíhat anonymizovaně. To znamená pod číselným kódem, jehož propojení se jmény zná pouze nejužší výzkumný tým. Na bezpečnost při zpracování dat klademe velký důraz.

 

Další sběr dat

Od jara 2021 budeme občas navštěvovat výuku v jednotlivých třídách a pozorovat ji. Naše pozornost bude zaměřena primárně na používané pedagogické postupy. V návaznosti na pozorování Vás budeme průběžně žádat o kratší rozhovory.

Na konci třetího ročníku se uskuteční druhá intenzivní fáze sběru dat. O jejím obsahu Vás budeme informovat.

Ještě jednou Vám děkujeme za spolupráci na výzkumu. Věříme, že Vaše zapojení pomůže dál zvyšovat kvalitu vzdělávání na 1. stupni základních škol.

Máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte se prosím na nás obrátit. Velice rádi vám je zodpovíme.