Školní úspěšnost

Katedra psychologie PedF UK

O nás

Výzkum je realizován v širokém interdisciplinárním týmu. Propojení různých oborových perspektiv je velmi přínosné. Stejně tak i blízké napojení na školní praxi, které zajišťují jak členky týmu (z nich velká část působí na základních školách či v poradnách), tak úzká spolupráce s vyučujícími ze tříd, kde probíhají případové studie.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

  • Katedra psychologie
  • Katedra preprimární a primární pedagogiky
  • Katedra matematiky a didaktiky matematiky
  • Katedra českého jazyka a didaktiky českého jazyka

 

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

  • Katedra psychologie a pedagogiky

 

Složení výzkumného týmu

Fakulta Katedra Email
Irena Smetáčková UK Psy Irena.smetackova@pedf.cuni.cz
Ida Viktorová UK Psy Ida.viktorova@pedf.cuni.cz
Olga Kučerová UK Psy olga.kucerova@pedf.cuni.cz
Anna Páchová UK Psy annapachova@gmail.com
Jana Krátká UK PrimPg Jana.kratka@pedf.cuni.cz
Jana Stará UK PrimPg jana.stara@pedf.cuni.cz
Lenka Zemanová UK PrimPg Lenka.Zemanova@pedf.cuni.cz
Gabriela Babušová UK ČJ Gabriela.babusova@pedf.cuni.cz
Klára Eliášková UK ČJ keliaskova@seznam.cz
Martina Šmejkalová UK ČJ martina.smejkalova@pedf.cuni.cz
Darina Jirotková UK M darina.jirotkova@pedf.cuni.cz
Naďa Vondrová UK M Nada.vondrova@pedf.cuni.cz
Jana Slezáková UK M Jana.slezakova@pedf.cuni.cz
Olga Malinovská JU Pg Psy omalinovska@pf.jcu.cz
Zuzana Bílková JU Pg Psy bilkova@pf.jcu.cz
Zuzana Štefánková JU Pg Psy stef@pf.jcu.cz
Helena Havlisová JU Pg Psy havlis@pf.jcu.cz